Design

Designen av din app är en mycket viktig del av utvecklingen.       

T ex så styrs placeringen av knappar av, var det är smidigast för användaren att nå dem. Om knapparna sitter på lagom avstånd ifrån varandra, så är det även lätt för de som har större fingrar att träffa rätt och trycka på avsedd knapp, osv.   

Vårt mål är att göra din app snygg och lätt att använda och ge en trevlig visuell upplevelse.

På så sätt återvänder användaren gärna.