NFC - near field communication

NFC - är när två mobiler skickar data endast genom att man håller dem emot varandra inom ett avstånd av 5 cm från varandra.

För att möjliggöra detta krävs dels telefoner som har en hårdvara som tillåter detta, samt en speciell typ av app.

Det du kan skicka är t ex hemsidor, texter, bilder mm.

I dagsläget är det bara ett fåtal Android-telefoner som stödjer detta. Några tillverkare som kan nämnas är HTC, Sony Ericsson och Samsung. Och från dessa leverantörer är det bara de senaste modellerna som klarar av det.

Utomlands betalas det i mycket större utsträckning via mobil med NFC, men det har inte riktigt slagit igenom i Sverige. Prognoserna säger att det bara är en tidsfråga.

På Appstationen har vi redan gjort prototyper till sådana appar och har kunskaper om tekniken. Kontakta oss gärna om NFC-appar!


NFC Kexchoklad - test-app som jag kan demonstrera om du vill boka ett möte

qrcode

Scanna gärna in vår hemsida till din mobil t ex via appen qr-reader